Závazná přihláška do florbalového klubu Jesenice

Jméno(*)
Invalid Input

Příjmení(*)
Invalid Input

Rodné číslo(*)
Invalid Input

Kontaktní email (rodič)(*)
Invalid Input

Kontaktní telefon (rodič)(*)
Invalid Input

Mám zájem o(*)
Invalid Input

Povinnosti členů - Florbal Jesenice

Touto přihláškou se člen klubu, či jeho zákonný zástupce zavazuje k řádnému plnění členských podmínek, vyplývajících z činnosti v klubu Florbal Jesenice, primárně pak:

 • Odevzdání této přihlášky spolu s řádně vyplněnou evidenční kartou člena
 • Odevzdání řádně vyplněné přihlášky do ČFbU (pokud hráč / hráčka již není členem ČFbU)
 • Včasná úhrada členských příspěvků dle pokynů klubu
 • Odevzdat kopii karty zdravotní pojišťovny
 • Doložit lékařskou zprávu či potvrzení lékaře o způsobilosti k závodnímu sportu / florbalu
 • Vždy včas nahlásit změny kontaktních údajů na evidenční kartě
 • Bez závažných důvodů neabsentovat na trénincích klubu
 • Účastnit se jednotlivých utkání a akcí, na které je člen klubem nominován či pozván
 • Případné nutné absence na trénincích či jiných akcích hlásit odpovědným osobám
 • Podílet se na pořádání či organizaci klubových akcí
 • Vystupovat při všech akcích a aktivitách tak, aby člen kladně reprezentoval činnost a hodnoty Florbal Jesenice a nepoškozoval svým vystupováním dobré jméno klubu
 • Pravidelně sledovat klubové informační zdroje a řídit se uveřejňovanými pokyny odpovědných osob klubu

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění uděluji tímto spolku Florbal Jesenice, z.s. dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu za účelem evidence členů klubu. Současně dávám souhlas s prezentováním základních registračních údajů člena klubu na oficiálních webových stránkách a dalších oficiálních materiálech či prezentačních kanálech Florbal Jesenice. Všechna použitá data (např. foto, hráčský post, jméno, datum narození, kategorie aj.) budou užívána pro marketingové a propagační aktivity klubu.

Newsletter

Chcete dostávat aktuální informace z klubu? Vyberte si, jaké novinky chcete odebírat.

Partneři

Extreme Networks RGB

logo Veracomp2

llentab 280x71

rockwool 280x71

ESET

Město Jesenice
Český florbal
Fat Pipe
Asics