Nábory v říjnu

Nábory nových hráčů a hráček budou probíhat průběžně po celý říjen v rámci našich pravidelných tréninků a kroužků, které probíhají ve spolupráci s oběma místními školami v Jesenici a Zdiměřicích. Zájemcům nabízíme možnost si nezávazně vyzkoušet florbal na několika trénincích a v případě zájmu o soutěžní hraní se může dítě přihlásit do oddílu. Když má zájem si jen zahrát v rámci mimoškolní aktivity, stačí se přihlásit do kroužku florbalu v rámci příslušné školy.

Rozvrh hodin našich tréninků pro sezónu 2021/2022 naleznete zde.

Pro bližší informace o dalších akcích, náborech sledujte naše webové stránky, Facebook nebo Instagram.